Protlak pod komunikací

Realizujeme horizontální průrazy, neboli protlaky pod komunikacemi.

Jedná se o specifickou činnost, kde se využívá protlačovací technologie místo překopů. Nemusí se jednat jen o protlak pod komunikací, ale například po řekou nebo dálnicemi.

Co je nutné vědět o protlaku:

  • Před realizací protlaků je nutné zjistit polohu inženýrských sítí (telefon, elektřina, vodovody, plynovody, kanalizace, dálkové kabely, železniční kabely, tepelné kanály, dálkové optické kabely).

  • Před realizací protlaků pod komunikacemi je potřeba získat povolení od vlastníka komunikace (Městský úřad, Správa a údržba silnic případně jiní správci). Tyto správci Vám také zdělí podmínky pro realizaci, které je doporučeno dodržet.

  • Při zahájení prací je nutno vykopat startovací (130 x 100cm) a cílovou jámu (100 x 100cm). Hloubka se odvíjí od požadavků správců komunikace, ale minimálně je potřeba počítat s hloubkou min. 1 metr.

Disponujeme technologiemi hydraulického protlaku, pneumatického protlaku a řízeného protlaku.

Hydraulický protlak:

Jedná se o postupné zatlačování tyčí do země a opětovné vytahování ven s chráničkou.

Pneumatický protlak:

Zde se využívá kompresoru a stlačeného vzduchu, který na principu zbíjení vbíjí tzv. raketu do země .

Řízený protlak:

Jedná se o dosud nejmodernější technologii, která dokáže realizovat protlak se směrem a s hloubkou, jak je požadováno.

 

Výhody zemního protlaku:

  • cenová dostupná technologie

  • rychlost provedení i s přípravou

  • při realizaci nedochází k omezení provozu na komunikacích (není nutné provizorní dopravní značení)

  • zachování povrchu v původním stavu

  • odpadají náklady při úpravách povrchu do původního stavu (dnes již správci požadují přeasfaltovat výkop o jeden metr na každou stranu od výkopu)

Chráničky inženýrských sítí

Chráničky se dělí podle svých vnějších průměrů a označují se dle velikosti např. DN63 (chránička s vnějším průměrem 63mm). Důležitý je však i vnitřní průměr, který je pro protažení směrodatný. DN63 značky Kopoflex má vnitřní průměr 52mm. O těchto průměrech se dočtete zde. Kopoflex je výrobce tzv. ohebných chrániček. Do některých protlaků je však nutné použít chráničky neohebné. Tyto chráničky se vyznačují větší pevností. Jejich nevýhodou je však délka, která je max. 6m a v případě nutnosti delšího protlaku je nutné tyto chráničky svařovat. Tato skutečnost celý proces zdražuje a prodlužuje.

Komentáře jsou uzavřeny.