Rok 2014

V roce 2014 jsme měli největší zakázky na výstavbu optických kabelů. V roce 2014 byla největší stavbou Metropolitní optická síť Ostrava, kde jsme realizovali přes 40Km výkopů, překopů a protlaků pod komunikacemi. Při této stavbě bylo položeno přes 90Km potrubí pro optické kabely. Tuto stavbu jsme vyhráli díky našim zkušenostem s výstavbou inženýrských sítí a navazovala na spolupráci při výstavbě inženýrských sítí z minulých let. Za dobu naší práce při výstavbě optických sítí jsme vykopali přes  100Km potrubí pro optické kabely a uložili přes 300Km potrubí.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.