Plynovody

Rekonstrukce plynovodů probíhala ve spolupráci s firmou Homola v Ostravě a GASCONTROL v Ostravě a v Bohumíně.

Výkop plynovodu v komunikaci. Rekonstrukce plynovodu ve zpevněné komunikaci pro pěší (chodník). Zemní práce na plynovodu v zeleni.

Práce realizujeme v plném rozsahu. Zajišťujeme styk s orgány a obecními úřady, vytyčíme veškeré inženýrské sítě, provádíme výkop, pokládku,  zásyp a zhutnění, protlaky, průrazy do objektů, osejeme, opravíme komunikace a následně vše předáme vlastníkům a investorům.

Komentáře jsou uzavřeny.