Jiné stavby

V naší historii jsme realizovali mnoho různých staveb jako je hydroizolace, betonové patky pro teplovod, kanalizační jímky a jiné např. hromosvody. I stavby malého rozsahu realizujeme v plném rozsahu. Zajišťujeme styk s orgány a obecními úřady, vytýčíme veškeré inženýrské sítě, provádíme výkop, pokládku,  zásyp a zhutnění, protlaky, průrazy do objektů, osejeme, opravíme komunikace a následně vše předáme vlastníkům a investorům.

 

Komentáře jsou uzavřeny.