Vodovody

Realizace vodovodních přípojek a řádů. Vodovodní řády se vždy realizovali v součinnosti s jinými pracemi. Opravy vodovodních přípojek se realizovali pro SBD Havířov. Většinou se jednalo o netěsnosti při vstupu do domu, kde se opravila hydroizolace, aby do domu neteklo nebo se zabránilo vlhnutí zdiva.

Zajišťujeme styk s orgány a obecními úřady, vytyčíme veškeré inženýrské sítě, provádíme výkop, pokládku,  zásyp a zhutnění, protlaky, průrazy do objektů, osejeme, opravíme komunikace a následně vše předáme vlastníkům a investorům.

 

Komentáře jsou uzavřeny.